ບໍລິການທີ່ໂຮງຮຽນທິບພະກອນຂອງພວກເຮົາມີ

1 ຮັບລ້ຽງເດັກອ່ອນ

     

 • ທາງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາຕາມເກນອາຍຸ ກະລຸນາຕິຕໍ່ຝ່າຍວິຊາການ ຫຼື ໂທ 030 937 6532
 •      

 • ຈະມີຄ່າອາຫານທ່ຽງສຳຫຼັບເດັກ ແມ່ນ 100.000 ກີບ/ເດືອນ
 • 2 ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

       

 • ທາງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາຕາມເກນອາຍຸ ກະລຸນາຕິຕໍ່ຝ່າຍວິຊາການ ຫຼື ໂທ 030 937 6532
 •      

 • ຈະມີຄ່າອາຫານທ່ຽງສຳຫຼັບເດັກ ແມ່ນ 100.000 ກີບ/ເດືອນ
 • 3 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ

  ລາຍວິຊາຮຽນແຕ່ປໍ 1 - ປໍ3

  1. ວິຊາ ຄະນິດສາດ
  2. ວິຊາ ພາສາລາວ
  3. ວິຊາ ໂລກອ້ອມຕົວ
  4. ວິຊາ ສິລະປະກຳ
  5. ວິຊາ ສິລະປະດົນຕີ
  6. ວິຊາ ຕ່າງປະເທດ
  7. ວິຊາ ພາລະສຶກສາ

  ລາຍວິຊາຮຽນແຕ່ປໍ 4 - ປໍ5

  1. ວິຊາ ຄະນິດສາດ
  2. ວິຊາ ພາສາລາວ
  3. ວິຊາ ໂລກອ້ອມຕົວ
  4. ວິຊາ ສິລະປະກຳ
  5. ວິຊາ ສິລະປະດົນຕີ
  6. ວິຊາ ຕ່າງປະເທດ
  7. ວິຊາ ພາລະສຶກສາ
  8. ວິຊາ ຄອມພິວເຕີ
       

 • ປໍ 1 ຄ່າຮຽນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 150.000 ກີບ
 •      

 • ປໍ 2 ຄ່າຮຽນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 150.000 ກີບ
 •      

 • ປໍ 3 ຄ່າຮຽນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 180.000 ກີບ
 •      

 • ປໍ 4 ຄ່າຮຽນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 180.000 ກີບ
 •      

 • ປໍ 5 ຄ່າຮຽນຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 180.000 ກີບ
 •      

 • ພິເສດ ທາງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີອາຫານທ່ຽງ ໄວ້ບໍລິການນັກຮຽນ ພຽງຄົນລະ 6,000 ກີບ/ຄາບ
 • Teacher Login

  ປະຕິທິນວັນນີ້

  Jan-2019
  ອາທິດ ຈັນ ອັງຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31

  ສະຖິິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

  Today
  16
  Yesterday
  71
  This Month
  1,546
  Last Month
  1,725
  This Year
  1,546
  Last Year
  15,702