ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນທິບພະກອນ


ທ່ານ ທິບພະກອນ ຜັນຫວາດວົງສຸກ (ຜູ້ບໍລິຫານປະຈຸບັນ)

     

ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ອະນຸບານ ທິບພະກອນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີສະຫວາດ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນການສຶກສາໃນວັນທີ 01/09/1986 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາ2 ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ອະນຸບານ ທິບພະກອນ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນການສຶກສາໃນວັນທີ 01/09/2010 ຫຼັງຈາກນັັ້ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະຖົມ ແລະ ປ່ຽນຊື່ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ອະນຸບານ ປະຖົມ ທິບພະກອນ ສຳລັບປະຖົມແມ່ນໄດ້ເປີດບໍລິການໃນການສຶກສາໃນວັນທີ 01/09/2011. ສຳຫຼັບຜູ້ບໍລິຫານງານໃນປັດຈຸບັນຂອງໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ອະນຸບານ ປະຖົມ ທິບພະກອນ, ປະຫັວດຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ທ່ານ ທິບພະກອນ ຜັນວາດວົງສຸກ ຈົບການສຶກສາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາ ເສດຖະສາດ ປະລິຍາຕີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສຶກສາຕໍ່ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ສາຂາ ການເງີນ ປະລິຍາໂທ, ສຳຫຼັບປະຫັວດຮອງຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ຄຳພູ ຜັນວາດວົງສຸກ ຈົບການສຶກສາທີ່ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູບ້ານເກີນ ແລະ ໄດ້ຝືກອົບຮົມຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບບານ ສັນຕິສຸກ 030 937 6532 ແຂວງວຽງຈັນ021 222 492 ນະຄອນຫຼວງ

ທີ່ຕ້ງຂອງໂຮງຮຽນທິບພະກອນ

ແຂວງວຽງຈັນ

Teacher Login

ປະຕິທິນວັນນີ້

Sep-2018
ອາທິດ ຈັນ ອັງຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ສະຖິິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

Today
4
Yesterday
58
This Month
801
Last Month
1,205
This Year
10,997
Last Year
15,574