Telephone:

+ 856 30 937 6532

Addresses:

ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ວຽງຄຳ
ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ໂຮງຮຽນ ທິບພະກອນ

ໂຮງຮຽນທິບພະກອນຂອງພວກເຮົາຈະຕັ້ງໜ້າຈັດຫາສິ່ງທີ່ດີທີສຸດ ສຳຫຼັບບຸດຫຼານຂອງທ່ານ. ທ່ານຈົ່ງໝັ້ນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໃວ້ວາງໃຈທຸກໆເທື່ອທີ່ທ່ານນຳບຸດຫຼານມາຮ່ວມສາຍຄາ ຂອງໂຮງຮຽນທິບພະກອນ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໜ້າສິດສອນ ພ້ອມທັງເບິ່ງແຍງບຸກຄົນ ທີ່ທ່ານຮັກໃຫ້ສົມກັບທີ່ທ່ານໃວໃຈພວກເຮົາ.

ຂ່າວດີ ຈາກໂຮງຮຽນທິບພະກອນ

ກິດຈະກຳໂຮງຮຽນທິບພະກອນເຄື້ອນໄຫວວຽກງານສິປະລະຢູ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ - ອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ ທິບພະກອນໄດ້ນຳພານ້ອງນັກຮຽນ ຈຳນວນສອງທີມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຄັນສິນລະປະ ທົ່ວເມືອງວຽງຄຳ ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ ມສ ໂພນໝີ ຜ່ານການແຂ່ງຂັນມາ ໂຮງຮຽນພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ ອັນດັບ 1 ທັງສອງທີມ ທີມປະຖົມ ແລະ ທີມອານຸບານ

ການເຄື້ອນໄຫວສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ຍາດໄດ້ແຕ່ລະລຳດັບ

ໃນມື້ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2016 ຜ່ານມານີ້ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ອານຸບານ ແລະ ປະຖົມທິບພະກອນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳການສອບເສັງນັກຮຽນເກັງຂັ້ນເມືອງ ໃນນັ້ນໂຮງຮຽນພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນເຂົ້າໃນການສອບເສັງຈຳນວນ 20 ຄົນ ສຳລັບວິຊາສອບເສັງມີຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ຜ່ານການສອບເສັງ ນັກຮຽນເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຈຳນວນ 6 ນ້ອງ ແລະ ອັນດັບທີ 2,3 ອີກຈຳນວນໜື່ງ ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມເມືອງເກົ່າ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໃຫວຂອງໂຮງຮຽນ

ໜ້າທີີ: 1

Teacher Login

ປະຕິທິນວັນນີ້

May-2019
ອາທິດ ຈັນ ອັງຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ສະຖິິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

Today
22
Yesterday
38
This Month
1,157
Last Month
1,499
This Year
7,540
Last Year
15,702